Thông tin tài khoản người hưởng: Công ty cổ phần PDH Lộc Phú
Số Tài Khoản0021000395521 Vietcombank – CN Cầu Giấy
Thông tin tài khoản người hưởng: Vũ Vân Anh
Số Tài Khoản : 0691000382758 chi nhánh Vietcombank Hà Tây

Lưu ý:

Bất kỳ tài khoản nào không được cập nhật ở trên đều không có giá trị thanh toán.

Để phản ánh về chất lượng dịch vụ quý khách vui lòng liên hệ:  Mr Tu: 096.555.6488